gs1 traka podataka naslagana svesmjerno barkod

primjer:

jasno