gs1 traka podataka naslagana svesmjerno

primjer:

jasno